Σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω 2018, για την κατοικία σας 

Έχει πλέον ανακοινωθεί επίσημα η δεύτερη και τελευταία φάση του σχεδίου με επιχορήγηση Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω.

Το σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αναβαθμίσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με μειωμένο κόστος που καλύπτεται από την χορηγία και αναμένετε να καλύπτει τις πιο κάτω βασικές επιλέξιμες δαπάνες:

  • Θερμομόνωση τοιχοποιίας
  • Θερμομόνωση Οροφής
  • Κουφώματα Αλουμινίου

Άλλες προαιρετικές επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες αναμένεται να καλύπτει το σχέδιο είναι η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, κλιματιστικών κ.α.

Ποσό Επιχορήγησης

Το ύψος της χρηματοδότησης αναμένετε να φτάσει το είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης.

Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό χρηματοδότησης υπολογίζεται ότι θα αυξάνεται σε 75%. Συνολικά η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει τις €25,000.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα : http://www.mcit.gov.cy/mcit/sit/sit.nsf/b94bf510bdae533dc225816700240cd0/ceb345ece6c854afc22581670038aefb?OpenDocument 

Copyright CK Comfort Window Plus Ltd