ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

MU 3000 PLUS

Η σχεδίαση της σειράς βασίστηκε στη χρήση ενός προφίλ για οδηγό περιμετρικά και ενός προφίλ για φύλλο.

Κύρια χαρακτηριστικά της MU 3000 PLUS είναι η μοντέρνα στρογγυλεμένη γραμμή,η απλότητα στην κατασκευή και το σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων.

Η σειρά προσφέρει άριστη στεγανότητα από αέρα και νερό σε συνδυασμό με αυξημένες ηχομονωτικές ιδιότητες.

Για τη σειρά MU 3000 PLUS προσφέρεται μεγάλη συλλογή Ευρωπαϊκών εξαρτημάτων, ποιότητας και αυξημένης ασφάλειας.

Όλα τα ελαστικά στεγάνωσης που εφαρμόζονται στο σύστημα πληρούν τις υψηλότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι δυνατότητες υάλωσης είναι από 4 χιλ μονό μέχρι 24 χιλ διπλό.

MU 3000 PLUS

The design concept of the series is based on the utilization of a main profile for the frame and one profile for the sash.

Among the key characteristics of the system is the modern curved design concept, the ease of assembly and the multi locking system.

The MU 3000 PLUS series achieve perfect air and water tight seal, as well as increased acoustic insulation.

A wide selection of European quality accessories are available for the 3000 PLUS.

All the gaskets incorporated into the system comply to the highest European specifications.

Glazing possibilities vary from 4mm single glass to 24mm double glass

MU 3000 PLUS THERMAL

Η σχεδίαση της σειράς βασίστηκε στη χρήση ενός προφίλ για οδηγό περιμετρικά και ενός προφίλ για φύλλο.

Κύρια χαρακτηριστικά της σειράς MU 3000 PLUS THERMAL είναι η απλότητα στην κατασκευή καιη μοντέρνα αρχιτεκτονική αντίληψη στη στρογγυλεμένη γραμμή του κουφώματος.

Η σειρά προσφέρει άριστη στεγανότητα από αέρα και νερό σε συνδυασμό με σημαντικά αυξημένες ηχομονωτικές ιδιότητες.

Η θερμομόνωση στην MU 3000 PLUS THERMAL, επιτυγχάνεται με τη χρήση θερμοδιακοπής από πολυαμίδιο 24χλ.

Τα τέλεια θερμομονωτικά αποτελέσματα του συστήματος συνεισφέρουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 3000 PLUS THERMAL υπάρχει δυνατότητα διχρωμίας κουφωμάτων.

Για τη σειρά MU 3000 PLUS THERMAL προσφέρεται μεγάλη συλλογή Ευρωπαϊκών εξαρτημάτων άριστης ποιότητας και

αυξημένης ασφάλειας με το σύστημα πολλαπλών κλειδωμάτων που επιδέχεται. Όλα τα ελαστικά στεγάνωσης

που εφαρμόζονται στο σύστημα πληρούν τις υψηλότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι δυνατότητες υάλωσης είναι μέχρι 24mm διπλό.

 

MU 3000 PLUS THERMAL

The design concept of the series is based on the utilization of a main profile for the frame and one profile for the sash.

Among the key characteristics of the system is the streamline curved design concept, and the ease of assembly.

The MU 3000 PLUS THERMAL achieve perfect air and water tight seal, as well as considerable increased acoustic insulation.

On the 3000 PLUS THERMAL, the use of thermal barrier is achieved by utilizing 24mm polyamide profiles, developed to match the coefficient of linear expansion of aluminium. With a coefficient of thermal conductivity as low as 0,23W/K.m, the system offers superb thermonotic properties which considerably reduce energy costs.

Dual colour frames are also possible on the MU 3000 PLUS THERMAL.

A wide selection of European quality accessories are available for the 3000 PLUS THERMAL includingmulti locking devices for more security. All the gaskets incorporated into the system comply to the highest European specifications.

Glazing possibilities up to 24mm double glazing.

MU 2500

Το σύστημα MU 2500 προσφέρεται για πόρτες και παράθυρα σε διάφορες κατασκευές όπως σπίτια,επαύλεις καθώς επίσης και σε μεγάλα συγκροτήματα γραφείων και διαμερισμάτων.

Παρέχει τη δυνατότητα για πολλαπλές κατασκευές όπως σταθερά, βιτρίνες, ανοιγόμενα, φεγγίτες,ανοιγοανακλινόμενα και άλλους διάφορους συνδυασμούς μεταξύ τους.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο σε μοντέρνα στρογγυλεμένη γραμμή και με κεντρικό ελαστικό στεγάνωσης το οποίο εξασφαλίζει στεγανότητα από αέρα και νερό καθώς και μείωση του θορύβου στις κατασκευές.

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η μεγάλη θαλάμη απορροής νερού,η κρυφή υδρορροή στα φύλλα και τα εξειδικευμένα ελαστικά στεγάνωσης ΕPMD 4ης γενιάς.

Τα χαρακτηριστικά αυτά μαζί με τα σύγχρονα Ευρωπαικά εξαρτήματα που επιδέχεται η σειρά εξασφαλίζουνσωστή λειτουργικότητα, ασφάλεια και σιγουριά στο σύστημα.

Η δυνατότητα υάλωσης του συστήματος είναι από 4 χιλ μέχρι 35 χιλ πάχος γυαλιού.

MU 2500

The MU 2500 system can be used for doors and window in domestic and commercial applications such as houses, villas, big complexes of flats and offices.

It is suitable for the manufacturing of a variety of solutions such as shop fronts, openable, fanlights, turn and till ad a lot of other different combinations among these solutions.

The concept of the system is based on the modern curved line design and the central sealing gasket which ensures air and water tightness and noise reduction to the units.

The main technical characteristics of the system are the wide chamber for drainage, the unseen drainage on the leaf and the special 4th generation EPDM sealing gaskets. These technical characterestics, among with the

European accessories that the system can accommodate, ensure the best functionality and security of the system.

The glazing possibilities of the system are from 4 mm to 35 mm glass thickness.

MU 2000

Η σειρά MU 2000, παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα για παράθυρα και πόρτες κατάλληλο τόσο για ιδιωτικές οικίες όσο και για εγκαταστάσεις γραφείων.

Η σειρά προσφέρει μεγάλη ποικιλία κατασκευών στα ανοιγοανακλινόμενα, φεγγίτες, σταθερά κουφώματα, συνδυασμούς μεταξύ τους, κλπ.

Η σχεδίαση της σειράς βασίστηκε στη χρήση του κεντρικού ελαστικού στεγάνωσης που στην ουσία χωρίζει την κατασκευή σε εξωτερικό και εσωτερικό μέρος, επιτυγχάνοντας ένα τέλεια ερμητικό κλείσιμο και πλήρη στεγάνωση από αέρα και νερό. Παράλληλα προσφέρει σημαντική μείωση του εισερχόμενου θορύβου.

Όλα τα ελαστικά στεγάνωσης που εφαρμόζονται στα συστήματα, πληρούν τις υψηλότερες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Μεγάλη ποικιλία προφίλ και κορδονιών παρέχει δυνατότητες υάλωσης από 4 χιλ μονό μέχρι 35 χιλ αλεξίσφαιρο γυαλί.

Επίσης συνδυασμοί των διαφόρων προφίλ, παρέχουν αμέτρητες επιλογές στη σχεδίαση και αισθητική.

MU 2000

The MU 2000 series, provides comprehensive window and door system suitable for both domestic and commercial applications.

A variety of frames can be produced including the Tilt and Turn facility, the Outward Opening, Fixed Frames, combination of the above, etc.

The design concept is based on the use of a central sealing gasket which actually divides the structure into an external and an internal part thus achieving a perfect air and water tight seal as well as considerable noise/sound reduction.

All the gaskets incorporated into the systems, comply to the highest European specifications.

A wide selection of frame profiles and glazing beads provide glazing possibilities from 4mm single glass to 35mm bulletproof panes.

Also, combinations of the various profiles provide unlimited design alternatives and aesthetically sound solutions.

MU 2600 THERMAL

Tο σύστημα ΜU 2600 THERMAL, είναι θερμομονωτικό πτυσσόμενο (φυσερό) ευρωπαϊκών προδιαγραφών σύστημα.

Είναι ιδανικό για την ενοποίηση ή τον διαχωρισμό μεγάλων χώρων.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο σε μοντέρνα στρογγυλεμένη γραμμή και με ελαστικά στεγάνωσης

τα οποία εξασφαλίζουν στεγανότητα από αέρα και νερό στην κατασκευή.

Πλεονέκτημα του συστήματος είναι το μάζεμα των φύλλων, όλων ή μέρος αυτών δεξιά ή αριστερά ανάλογα με την χρήση του χώρου, καθώς και η δυνατότητα της κατασκευής του να ανοίγει μέσα ή έξω.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η αεροπερατώτητα και υδατοστεγανώτητα που του παρέχουν τα εξειδικευμέναελαστικά στεγάνωσης EPDM και η ασφάλεια και λειτουργικότητα που εξασφαλίζεται με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά εξαρτήματα.

Η θερμοδιακοπή επιτυγχάνεται με την χρήση πολυαμιδίου πλάτους 20 χιλ.

Η δυνατότητα υάλωσης του συστήματος είναι για μονό γυαλί από 4 μέχρι 12 χιλ και για διπλό γυαλί μέχρι 35 χιλ πάχος.

MU 2600 THERMAL

The MU 2600 THERMAL system is a thermal break folding system based on European specifications.

It has been designed for large openings in domestic, commercial and public places.

It is the perfect solution for the unification or separation of large spaces.

The concept of the system is based on the modem curved line design with sealing gaskets which ensure air and water tightness.

Advantages of the system are the folding of the leaves, all or part of them left or rights depending on the need of the application and its ability to open outward or inward.

The technical characteristics of the system are the air and water tightness, accomplished by the special sealing EPDM gaskets and the security and functionality ensured by modern European accessories.

Thermal break is achieved with the use of polyamide of 20mm width.

The glazing possibilities of the system are for single glazing 4 to 12 mm and for double glazing up to 35 mm glass thickness.

MU 2075 THERMAL

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για ανοιγόμενα προς το μέσα – έξω, ανακλινόμενα, προβαλλόμενα, κλινόμενα συρόμενα, μονά ή πολλαπλά φύλλα, σταθερά φύλλα και βιτρίνες.

Πολυμορφία σχεδιαστικών επιλογών σε ίσια ή καμπυλωτή γραμμή.

Προφίλ αλουμινίου από πρωτόχυτο κράμα 6063 Τ6, με πάχος 1.6-1.8 mm.

Προηγμένη θερμομόνωση από πολυαμίδιο 24 χιλ. ενισχυμένο με υαλονήματα.

Τριπλό σφράγισμα με πολυθαλαμικά και αφρώδη ελαστικά EPDM,

Υψηλό επίπεδο ασφαλείας μέσω του πολλαπλού ή/και περιμετρικού συστήματος κλειδώματος. (Προδιαγραφές αντιδιαρρηκτικής ασφάλειας σύμφωνα με BS 7950, επιδόσεις ανάλογα με την επιλογή εξαρτημάτων κλειδώματος).

Επιλογές Φινιρίσματος:

Οποιοδήποτε από τους 80 βασικούς μας χρωματισμούς (ex stock), ή επιλέξτε το χρώμα της δικής σας προτίμησης.

Άμεση εξυπηρέτηση και ποιότητα εγγυημένη κατευθείαν από τις δικές μας γραμμές παραγωγής.

-Αnodizing to Qualanod®

-Powder Coating to Qualicoat®

-Wood effect to Qualideco®

MU 2075 THERMAL

HIGH PERFORMANCE THERMALLY INSULATED WINDOWS AND DOORS

Covers all possible configurations for inward – outward, hinged, tilt & turn, projected, tilt & slide, single to multi leaf, fixed frames and shopfronts.

Versatile design concept offering options for straight or curved lines.

Aluminium profiles in primary 6063 T6, 1.6-1.8mm thickness.

Advanced thermal insulation by 24mm glass enforced polyamide.

Triple sealing via multiactivity central and expandable EPDM gaskets.

High security via multiple and / or perimetric locking hardware. (Burglary resistance as per BS 7950, secure by design norms, ratings related to choice of hardware).

Finishing Options:

Any of our standard 80 colours (ex stocks) or customized to your personal preferences, directly from our own in house production lines assures short lead times, and warrantees quality in:

-Αnodizing to Qualanod®

-Powder Coating to Qualicoat®

-Wood effect to Qualideco®

Copyright CK Comfort Window Plus Ltd